Dr.Alter
... buďte úspešnejší na ceste pomoci iným
Prejsť na obsah


POROVNANIE FUNKCIÍ JEDNOTLIVÝCH VERZIÍ PROGRAMU

   

Nasledovné tabuľky ukazujú funkcie a informačný obsah jednotlivých verzií.

Funkcia programu

Verzia

1.xx

2.xx

3.xx

4.xx

5.xx

6.xx

7.xx

8.xx

Zoznam diagnóz s príčinami

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

Fyzické príznaky

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

Psychické príznaky

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

Bachove / Moravské kvety

-

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

Orgánové hodiny

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

Pentagram

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

Meridiány

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

Akupunktúrne body s popisom a lokalizáciou

-

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

Evidencia EAV merania - SALVIA, SUPERTRONIC

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

Podpora merania kyvadlom

-

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

Duchovná oblasť pre byliny, vitamíny, minerály

-

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

Analýza - pentagram

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

Analýza - čakry

-

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

Analýza - energetické bloky na chrbtici

-

-

áno

áno

áno

áno

áno

áno

Analýza - mikrobiológia

-

-

-

-

-

áno

áno

áno

Analýza - vitamíny a minerály (ťažké kovy)

-

-

-

-

-

áno

áno

áno

Analýza - nerovnováha Jin-Jang

-

-

-

-

-

áno

áno

áno

Analýza - obrazy TČM a výber bodov pre moxovanie

-

-

-

-

-

áno

áno

áno

Analýza - diagnózy

-

-

-

-

-

-

áno

áno

Analýza - zaťaženie orgánov

-

-

-

-

-

-

áno

áno

Analýza - liečivé bylinky

-

-

-

-

-

-

áno

áno

Analýza - korenia

-

-

-

-

-

-

áno

áno

Analýza - liečivé potraviny

-

-

-

-

-

-

áno

áno

Analýza - reflexné body a plôšky

-

-

-

-

-

-

áno

áno

Analýza - drahé kamene

-

-

-

-

-

-

áno

áno

Analýza - farby

-

-

-

-

-

-

áno

áno

Analýza - preparáty

-

-

-

-

-

-

áno

áno

Čakry

-

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

IRIS diagnostika

-

-

áno

áno

áno

áno

áno

áno

Numerológia

-

-

áno

áno

áno

áno

áno

áno

Grafické zobrazenie užívaných preparátov

-

-

áno

áno

áno

áno

áno

áno

Výpočet Body Mass Index (aj pre deti)

-

-

áno

áno

áno

áno

áno

áno

Terapia zeleninovými a ovocnými šťavami

-

-

áno

áno

áno

áno

áno

áno

Znamenia zverokruhu

-

-

áno

áno

áno

áno

áno

áno

Adresár

-

-

-

áno

áno

áno

áno

áno

Diár - plánovanie návštev s pripomienkou mailom

-

-

-

áno

áno

áno

áno

áno

Petroterapia - terapia kameňmi, drahé kamene

-

-

-

áno

áno

áno

áno

áno

Kolorterapia - terapia farbami

-

-

-

áno

áno

áno

áno

áno

Import nameraných záťaží z programu EAM (SALVIA)

-

-

-

áno

áno

áno

áno

áno

Konštitučné typy a strava podľa TČM

-

-

-

áno

áno

áno

áno

áno

Konštitučné typy a strava podľa piatich elementov

-

-

-

áno

áno

áno

áno

áno

Numerológia - doplnená charakteristika krstného mena

-

-

-

áno

áno

áno

áno

áno

Možnosť úpravy starších konzultácií a odporúčaných riešení

-

-

-

áno

áno

áno

áno

áno

Možnosť vkladania všeobecných odporúčaní do odp. riešenia

-

-

-

áno

áno

áno

áno

áno

Lunárny kalendár

-

-

-

-

áno

áno

áno

áno

Laboratórne vyšetrenia a hodnoty

-

-

-

-

áno

áno

áno

áno

Všeobecné vyšetrenie - výška, váha, tlak, pulz, index tuku

-

-

-

-

áno

áno

áno

áno

Energetická očista a harmonizácia

-

-

-

-

áno

áno

áno

áno

Ďalšie možné príčiny diagnóz a symptómov

-

-

-

-

-

áno

áno

áno

Vyšetrenie moču diagnostickými prúžkami PHAN

-

-

-

-

-

áno

áno

áno

Moxovanie

-

-

-

-

-

áno

áno

áno

Elektropunktúra

-

-

-

-

-

áno

áno

áno

Numerológia - doplnený vplyv dátumu narodenia na charakter

-

-

-

-

-

áno

áno

áno

Možnosť definovať vlastné skupiny fyzických príznakov

-

-

-

-

-

áno

áno

áno

Zoznam liečivých potravín

-

-

-

-

-

-

áno

áno

Zoznam liečivých korení

-

-

-

-

-

-

áno

áno

Symptómy k diagnózam

-

-

-

-

-

-

áno

áno

Obrázky k diagnózam a fyzickým príznakom

-

-

-

-

-

-

áno

áno

Vytváranie odporúčaného riešenia bez obmedzení

-

-

-

-

-

-

áno

áno

Globálne vyhľadávanie

-

-

-

-

-

-

áno

áno

Metabolické typy s individuálnym doladením stravy

-

-

-

-

-

-

-

áno

Možnosť priložiť dokumenty ku konzultácii

-

-

-

-

-

-

-

áno

Pokročilá evidencia EAV merania prístrojom SALVIA

-

-

-

-

-

-

-

áno

Analýza zubov a rozšírené vztahy zubov k orgánom

-

-

-

-

-

-

-

áno


Porovnanie počtu záznamov v databázových tabuľkách.

Počet záznamov v tabuľkách

Verzia

1.xx

2.xx

3.xx

4.xx

5.xx

6.xx

7.xx

8.xx

Zoznam diagnóz

88

108

144

146

153

163

174

174

Fyzické príznaky

654

1186

1290

1409

1518

1897

2348

2439

Psychické príznaky

78

160

162

209

210

224

254

254

Orgány / systémy / tkanivá

165

173

225

227

228

231

233

268

Preparáty

183

291

549

700

700

700

700

700

Liečivé byliny

224

227

235

235

237

241

242

242

IRIS symptómy

-

-

278

278

278

281

282

282

Korenia

-

-

-

-

-

-

48

48

Potraviny

-

-

-

-

-

-

85

85

Mikrobiológia

-

-

-

-

-

91

106

106

Obrázky k diagnózam a symptómom

-

-

-

-

-

-

317

515


Porovnanie nárastu informačného obsahu ukazuje nasledujúca tabuľka. Čísla udávajú sumár počtov znakov vo všetkých tabuľkách databázy.

Informačný obsah

Verzia

1.xx

2.xx

3.xx

4.xx

5.xx

6.xx

7.xx

8.xx

Počet znakov v textoch

694374

1347170

2398054

3357015

3902331

5295629

8082561

8290720

% nárast oproti  1.xx

-

195 %

345 %

484 %

562 %

763 %

1 164 %

1 193 %

 

Návrat na obsah