Dr.Alter
... buďte úspešnejší na ceste pomoci iným
Prejsť na obsah


VAŠE NÁZORY NA PROGRAM DR.ALTER

   

Pokiaľ ste používateľkou/používateľom programu a máte záujem sa so svojimi skúsenosťami s programom podeliť s ostatnými používateľmi, prípadne s potenciálnymi používateľmi, napíšte nám prosím.
Mgr. Ľuba Albertová, Bratislava - 24.7.2008

Od prírody som dosť opatrný človek a k diagnostickým metódam, ktoré sľubujú absolútnu presnosť a spoľahlivosť zaujímam skôr rezervovaný postoj. Vo svojej praxi som mala možnosť oboznámiť sa s viacerými diagnostickými postupmi. Mnohé z nich sa u pacientov aj terapeutov stretli s veľkým nadšením, prax však tieto očakávania nepotvrdila.
Na našom aj svetovom trhu sa to vyšetrovacími metódami, ktoré používa alternatívna medicína, doslova hemží. Je príznačné, že každý nový tvorca je presvedčený, že na trh priniesol produkt, ktorý je natoľko spoľahlivý, že s jeho výstupmi možno narábať absolútne bez obáv. Pri podrobnom štúdiu histórie medicíny a diagnostických metód však zistíme, že každé takéto presvedčenie sa skôr či neskôr ukázalo ako mylné. Úspechy boli vždy iba čiastkové a vždy bolo isté percento pacientov, u ktorých diagnostika zlyhávala. Niet dôvodov myslieť si, že to tak nebude aj v budúcnosti. Hodnotenie  zdravotného stavu totiž nikdy nebude objektívne, už aj preto, že vždy  bude potrebné  brať do úvahy individuálne rozdiely medzi pacientami. Aj keby sa nám totiž podarilo úplne minimalizovať  subjektívny prístup toho, kto diagnostiku vypracúva, stále treba mať na pamäti skutočnosť, že ľudia sa vo svojich charakteristikách neraz veľmi výrazne odlišujú. Keďže jediným zmyslom diagnostiky v alternatívnej terapii je pripraviť podklad pre úspešnú liečbu,  niet pochýb o tom, že najdôležitejšie je, aby tento podklad bol čo najspoľahlivejší.
Diagnostický program DrAlter svojou koncepciou zodpovedá zámerom autora priniesť na trh metódu, ktorá sa na pacienta pozerá z niekoľkých uhlov. Skutočnosť, že v sebe zahŕňa  niekoľko diagnostických postupov, umožňuje veľmi dôležité porovnanie, a tým samozrejme aj relevantnejšie výsledky. Cenná je aj skutočnosť, že program dovoľuje výber metódy podľa vlastného uváženia a zároveň poskytuje námety na riešenie konkrétnych zdravotných problémov. Pritom je ponechaný priestor  pre terapeuta, ktorý má možnosť doplniť texty o svoje vlastné poznatky a skúsenosti. Takto upravený výstup nesie pečať konkrétneho používateľa, čím terapeuta zároveň zaväzuje k väčšej zodpovednosti. Anonymnosť tu ustupuje do úzadia, čo na prvý pohľad môže zvyšovať obavy zo subjektívnosti. V skutočnosti však práve toto môže byť pre pacientov prínosom, keďže terapeut takto nesie kožu na trh a otvorene prezentuje nielen svoje postoje, ale hlavne úroveň svojich vedomostí.
Oceňujem variabilnosť metódy.

                                                                                                    Mgr. Ľuba Albertová
                                                                                                  psychologička
                                                                                                    alternatívna terapeutka
                                                                                                                                       www.alternamedica.sk

Mgr. Michaela Huljaková, Nitra - 25.8.2005
S programom Dr. Alter aktívne pracujem asi 3 mesiace (aktuálne asi 4 roky - poznámka autora). Keďže mám v Nitre Poradňu pre celkovú regeneráciu organizmu, čo znamená množstvo klientov s rôznymi zdravotnými ťažkosťami, musím povedať, že moja práca sa výrazne zefektívnila zavedením programu Dr. Alter do mojej praxe. Pomocou programu som si vytvorila nielen prehľadnú databázu mojich klientov, ale do elektronickej podoby som si previedla aj ich chorobopisy. Takto mám vždy k dispozícii presný prehľad o tom, kedy a v akých intervaloch klient u mňa bol, aký problém sme riešili a ktoré produkty mu boli odporučené.
Veľmi často pri práci s programom Dr. Alter využívam časť Fyzické príznaky. Keďže nie som odborník na reflexnú terapiu a moji klienti mi často ukazujú miesta na tele, kde sa im daný problém často prejavuje, nájdem si tento bod v časti Fyzické príznaky a hneď viem, ktorý orgán je za daný problém zodpovedný. Veľmi užitočné rady pre mojich klientov nájdem v časti Fyzické príznaky – Krvné skupiny. Väčšina klientov, keď sa dá na očistu tela, rada k svojim bioinformačným a iným produktom doplní aj informácie o vhodnej úprave ich stravy. Vtedy im práve odporúčam úpravu stravy podľa konkrétnej krvnej skupiny, akú daný klient má, prípadne mu túto stravu zahrniem do Odporúčaného riešenia a vytlačím.
Keďže sa považujem za dosť kreatívneho človeka s množstvom nápadov, veľmi mi na tomto programe vyhovuje možnosť môcť si upraviť alebo doplniť o nové informácie ktorúkoľvek položku. Napríklad som si doplnila a rozšírila zoznam produktov o tie, ktoré vo svojej praxi využívam, doplnila som si k jednotlivým orgánom aj ich latinský názov, keďže sa ich učím a rovnako si pravidelne rozširujem databázu diagnóz, s ktorými sa stretávam vo svojej praxi. Samozrejme pri používaní programu som objavila aj drobné odborné nedostatky, alebo veci, ktoré tam konkrétne mne chýbali. Keďže úzko spolupracujem s lekárom – odborníkom, veľmi rýchlo sme za spolupráce s tvorcom programu nájdené odborné nedostatky odstránili. Čo sa týka mojich osobných návrhov, tiež som sa obrátila na tvorcu programu pána Ing. Nemca. Musím povedať, že som bola veľmi milo prekvapená jeho ústretovosťou a ochotou riešiť moje návrhy. Pokiaľ považoval môj návrh za prínosný, okamžite ho aplikoval do programu. Okrem samotného programu považujem za veľmi dôležitý aj servis. S programom pracujem každý deň, takže je pre mňa nepostrádateľný a keď sa vyskytne akýkoľvek problém, viem, že sa môžem obrátiť na Ing. Nemca. On obratom reaguje, navrhne postup riešenia a prostredníctvom internetu problém okamžite odstránime.
Program by som odporučila každému, kto vo svojej práci oceňuje okamžitý prehľad o svojich klientoch, prístup k odborným informáciám a možnosť odovzdať klientovi písomný záver konzultácie s príslušnými odporúčaniami. Som rada, že som si prečítala inzerát na tento program, skontaktovala som sa s jeho autorom, zoznámila som sa s možnosťami programu a následne som si ho zakúpila. Dnes je pre mňa nepostrádateľným pomocníkom v každodennej praxi.

                                                                                                                                      Mgr.Michaela Huljaková
                                                                                                          atestovaný špecialista detoxikácie, poradca v oblasti
                                                                                                                                      zdravia a zdravej výživy
                                                                                                                                           www.naturcity.sk


Pokiaľ máte záujem nám napísať svoj názor, vyplňte prosím formulár.
Na záver textu môžete uviesť aj svoje kontaktné údaje, ktoré budú zverejnené spolu s Vašim názorom.uvedením osobných údajov na koniec textu názoru udeľujem ako dotknutá osoba súhlas na ich zverejnenie v mnou uvedenom rozsahu na webovej stránke www.DrAlter.sk prevádzkovateľovi Ing. Peter Nemec – IPN data, Buzulucká 3, Zvolen, IČO:33297932 na dobu do odvolania súhlasu zaslaním mailovej žiadosti o vymazanie osobných údajov na adresu prevádzkovateľa ipndata(zavináč)ipndata.sk.
Návrat na obsah